Etatinio atlyginimo formulė, kai atlyginimo suma keičiasi mėnesio viduryje

Kaip apsirašyti etatinio atlyginimo formulę, kai atlyginimo suma keičiasi mėnesio viduryje ?

Standartiškai, visų algos skaičiavimui naudojamų kintamųjų reikšmes galima priskirti nuo mėnesio pirmos dienos.

Sisteminėje etatinio atlyginimo skaičiavimo formulėje naudojamas žmogaus kintamasis padalinyje ("Etatinis atlyginimas " - kodas 100), kurio reikšmės gali kisti tik nuo pirmos mėnesio dienos.

Jeigu etatinio atlyginimo suma keičiasi mėnesio viduryje:

  1. susikuriamas naujas žmogaus kintamasis padalinyje "Diena, nuo kurios keičiasi atlyginimas" - kodas 900,
  2. kintamajam 900 būtinai uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį",
  3. aprašoma nauja formulė,
  4. nauja atlyginimo suma (kintamasis 100) priskiriama nuo pirmos mėnesio dienos,
  5. kintamajam 900 priskiriama dienos, nuo kada keičiasi atlyginimas, reikšmė, pvz., 18.

Ta pati formulė bus tinkama atlyginimo skaičiavimui visais atvejais.
Jeigu atlyginimo suma keičiasi nuo pirmos dienos, kintamajam 900 jokių reikšmių priskirti nereikia, jeigu mėnesio viduryje, priskiriama dienos, nuo kada keičiasi atlyginimas, reikšmė.

Servisas -> Alga -> Kintamieji

form_02

Servisas -> Alga -> Priskaitymai / Atskaitymai

Pakoreguojamas priskaitymas "Etatinis atlyginimas" (kodas 100). Vietoje esančios formulės

form_01

įrašoma nauja:

IIF(FZMS(900)>0,FZMS(100,gomonth(wfor_date,-1),wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is)*(FTBD('D',wfor_date,wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is,'01'+skyr()+transf(FZMS(900)-1,"@L 99"))+FTBD('K',wfor_date,wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is,'01'+skyr()+transf(FZMS(900)-1,"@L 99")))/FKLD('D')+FZMS(100,wfor_date,wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is)*(FTBD('D',wfor_date,wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is,transf(FZMS(900),"@L 99")+skyr()+'31')+FTBD('K',wfor_date,wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is,transf(FZMS(900),"@L 99")+skyr()+'31'))/FKLD('D'),FZMS(100)*(FTBD("D")+FTBD("K"))/FKLD("D"))

form_03

Pastaba. Jeigu etatinis atlyginimas skaičiuojamas pagal objektus, formulė bus :

IIF(FZMSO(900)>0,FZMSO(100,gomonth(wfor_date,-1),wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is,wfor_kodas_os)*(FTBD('D',wfor_date,wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is,'01'+skyr()+transf(FZMSO(900)-1,"@L 99"))+FTBD('K',wfor_date,wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is,'01'+skyr()+transf(FZMSO(900)-1,"@L 99")))/FKLD('D')+FZMSO(100,wfor_date,wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is,wfor_kodas_os)*(FTBD('D',wfor_date,wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is,transf(FZMSO(900),"@L 99")+skyr()+'31')+FTBD('K',wfor_date,wfor_kodas_tb,wfor_kodas_is,transf(FZMSO(900),"@L 99")+skyr()+'31'))/FKLD('D'),FZMSO(100)*(FTBD("D")+FTBD("K"))/FKLD("D"))

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Darbuotojo kortelėje priskiriamos naujos kintamųjų reikšmės.

Priskiriama nauja etatinio atlyginimo suma:

form_04

ir kintamajam 900 priskiriama dienos, nuo kurios keičiasi atlyginimas, reikšmė :

form_05

Pavyzdžiui, jeigu atlyginimas keičiasi nuo 2020.12.18 dienos, tai to kintamojo reikšmė bus 18.

Naudojantis tokia formule, už pirmas 17 dienų etatinis atlyginimas bus paskaičiuotas nuo senos sumos, o nuo 18-tos dienos nuo naujai paskirtos sumos.

Analogiškai aprašomos formulės, kai mėnesio viduryje keičiasi kitos sumos: pastovūs priedai, priemokos ir pan.

Iškilus klausimams ar esant sudėtingesniems skaičiavimams, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.