Suminė darbo laiko apskaita.

Suminė darbo laiko apskaita.

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/ Atskaitymai

Esant suminei darbo laiko apskaitai, darbuotojo atlyginimas gali būti skaičiuojamas pagal nustatytą mėnesinę atlyginimo sumą arba pagal valandinį įkainį.

Jeigu skaičiavimui naudojamas valandinis įkainis, tai bendra atlyginimo suma priklauso nuo dirbtų valandų kiekio.

Jeigu yra nustatyta mėnesinė atlyginimo suma, ši suma mokama visada, jei darbuotojo darbo laiko apskaitos žiniaraštyje (tabelyje) yra pažymėtos tik darbo "D", poilsio "P" ir švenčių "S" dienos. Šiuo atveju, suma nepriklauso nuo tą mėnesį dirbtų valandų kiekio. Jeigu darbuotojas atostogavo, sirgo ar buvo kitokie neatvykimai, tada atlyginimas paskaičiuojamas proporcingas dirbtam laikui.

Jeigu naudojami standartiniai žymėjimai ir sisteminis kalendorius, tai atlyginimo priskaitymo formulė turėtų būti:

IIF(FZMS(100)=0,FZMS(101)*FTBV(1),IIF(FTBD('A')=0 AND FTBD('L')=0,FZMS(100),FZMS(100)/FKLV(1)*FTBV(1)))

Jeigu kiekvienam darbuotojui naudojamas individualus kalendorius pagal jo darbo grafiką, tada :

IIF(FZMS(100)=0,FZMS(101)*FTBV(1),IIF(FTBD('P')+FTBD('D')+FTBD('S')=FKLD('D')+FKLD('P')+FKLD('S'),FZMS(100),FZMS(100)/FKLV(1)*FTBV(1)))

Esant suminei darbo laiko apskaitai, periodiškai (kas 3 arba 4 mėnesiai, arba atleidžiant darbuotoją) sumuojamas dirbtas laikas ir lyginamas su valstybės patvirtintu laiku tame laikotarpyje. Papildomai gali būti skaičiuojamas priedas už viršvalandžius arba už neišdirbtą laiką dėl darbdavio kaltės. Priskaitymų sąraše turi būti aprašyti atitinkami priskaitymai, ir priskirti darbuotojams padalinyje.

To mėnesio, kada bus skaičiuojamas priedas už viršvalandžius arba už neišdirbtą laiką, tabelyje turi būti suvestos viršvalandžių arba neišdirbto laiko valandos.

Esant poreikiui, galima kreiptis į konsultantus, kad padarytų specialias ataskaitas viršvalandžių ir neišdirbto laiko paskaičiavimui ar užprogramuotų automatinį jo užpildymą tabelyje.

Ataskaitos pavyzdys.

Pateikiamas ataskaitos "Tabelio informacija viršvalandžiams " pavyzdys.

Importavimas

Pirmiausia atsisiunčiamas failas:

ataskaita_virsvalandziams.zip

Jis išsaugojamas diske ir išarchyvuojamas.

Servisas -> Administravimas -> Ataskaitos

Spaudžiamas mygtukas "Duomenų importas".

Iš susikūrusio katalogo "ataskaita_virsvalandziams" pasirenkamas failas ataskait.IMP

Ataskaitų sąraše susikuria nauja ataskaita "Tabelio informacija viršvalandžiams ".

Ji spausdinama tabelių sąraše.