Vykdomųjų raštų (antstolių) apskaita

Vykdomųjų raštų (antstolių) apskaita.

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. mažinamos išskaitos iš darbuotojų atlyginimų: iš minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) nebus galima išskaityti daugiau kaip 30 proc. , o iš MMA viršijančios dalies – daugiau kaip 50 proc. (buvo atitinkamai 50 ir 70 proc.).

Rivile GAMA programoje atskaitymų pagal vykdomuosius raštus skaičiavimui naudojamas atskaitymas, kurio kodas 901.
Nepriklausomai kiek darbuotojui tokių atskaitymų yra išskaičiuojama, turi būti naudojamas tas pats atskaitymo kodas.

Formulės yra parašytos taip, kad procentas parenkamas atsižvelgiant į skaičiavimo datai galiojančių atskaitymų pagal vykdomuosius raštus kiekį.
Jeigu yra keli vykdomieji raštai, atskaitoma suma padalinama į lygias dalis pagal vykdomųjų raštų kiekį.

Galima apsirašyti formules, kad atskaitoma suma būtų padalinama proporcingai vykdomųjų raštų sumai. Kaip tai atlikti aprašyta Atskaitymas pagal vykdomąjį raštą.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Stovint ant darbuotojo kortelės ir paspaudus mygtuką "Atskaitymai" aprašomi visi iš jo išskaičiuojami atskaitymai pagal vykdomuosius raštus.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Pasirenkamas atskaitymo kodas 901.

Aprašant šiuos atskaitymus būtina nurodyti:

  • terminuota - nurodoma mėnesio, nuo kada bus pradėtas skaičiuoti atskaitymas, pirma diena;
  • požymis – ypatingas atskaitymas;
  • visa išskaičiuojama suma;
  • dokumento numeris;
  • kliento (paprastai antstolio) kodas iš klientų sąrašo;
  • jeigu reikia, kad atskaitymo suma persikeltų į specialią sąskaitų plano sąskaitą , nurodoma ta sąskaitą. Nenurodžius, suma nueis į sąskaitą, kuri nurodyta atskaitymo aprašyme.

antstolis2

Atlikus skaičiavimą ir informacijos perkėlimą, skolose susiformuoja skolos klientams (antstoliams).

Servisas->Debitorinės/Kreditorinės operacijos->Suminės skolos

Mokėjimai antstoliams formuojami lange "Suminės skolos", paspaudus mygtuką "Atsiskaitymo operacijų formavimas“.

antstolis3

Formuojant mokėjimus, būtinai uždedamas požymis "Formuoti atskiras operacijas pagal kiekvieną skolą", kad susiformuotų atskiri mokėjimo dokumentai pagal kiekvieną vykdomųjų raštų atskaitymo dokumentą.

Mokėjimo paskirtį galima užprogramuoti taip, kad formuojant antstoliams mokėjimo pavedimus, į mokėjimo paskirtį būtų įrašoma visa reikalinga informacija apie darbuotoją, iš kurio atliekamas išskaitymas (vardas, pavardė ir pan.) bei dokumento numeris, pagal kurį išskaičiuojama suma.

antstolis4

Mokėjimo paskirties aprašymo pavyzdys.

ss_vv3_pp atsisiuntimas.

Atsisiunčiama papildoma programa ss_vv3_pp.prg ir .fxp ir išsaugoma RIV_GAMA kataloge.

Klientų sąraše visiems antstoliams priskiriama klientų grupė "ANTSTOLIAI".

antstolis5

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Nuskaitomas parametrų sąrašas, ir susirandamas parametras SS_PASKIRTIS ("Mokėjimo paskirties spausdinimas ").

Antrai parametro reikšmei priskiriama:

ss_vv3_pp()

antstolis6

Viskas išsaugoma.

Taip apsirašius mokėjimo paskirtį ir pavedimus antstoliams formuojant laikantis aukščiau aprašytos tvarkos, mokėjimo paskirtyje matysis darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas ir dokumento (vykdomosios bylos) numeris :

antstolis7

Iškilus klausimams reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" konsultantus arba atstovus.