Automobilio nuomos apskaita

Automobilio nuomos apskaita.

Algų modulyje gali būti vedama automobilio nuomos apskaita.

Pagrindiniai žingsniai :

  • Sukuriama nauja sąskaitų ryšio lentelė. Nebūtina - reikalinga tik tuo atveju, jei mokėtiną sumą darbuotojui norima padėti į atskirą sąskaitą.
  • Sukuriamas žmogaus padalinyje kintamasis "Automobilio nuoma". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.
  • Sukuriamas naujas priskaitymas "Automobilio nuoma". Jam aprašoma formulė.
  • Pajamų mokesčio kodas bus naudojamas 19103. Priskaitymų-atskaitymų sąskaitų ryšio lentelėje nurodoma, kad jis bus skaičiuojamas nuo naujai aprašyto priskaitymo.
  • Darbuotojo kortelėje aprašomas atskiras padalinys.
  • Jame priskiriamas naujas priskaitymas ir įvedama automobilio nuomos suma.

Servisas -> Kortelės -> Sąskaitų ryšys

Sukuriama nauja sąskaitų ryšio lentelė, nurodant specialiai automobilio nuomai parinktas sąskaitas laukuose "DU šaltinis" ir "Paskaičiuotas DU ir avansas".

Servisas -> Alga -> Kintamieji

Sukuriamas naujas kintamasis "Automobilio nuoma". Kintamojo tipas "Žmogaus padalinyje". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.

an_kintamasis_2

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/Atskaitymai

Kuriamas naujas priskaitymas "Automobilio nuoma".

Jeigu bus naudojama ta pati sąskaitų ryšio lentelė, tik nuomos sąnaudas reikės padėti į kitą sąnaudų sąskaitą, tai ta sąskaita nurodoma priskaitymo aprašyme.

Spaudžiamas "Naujas" , įvedama data, nuo kada galios formulė, skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas automobilio nuomos kintamasis. Skirtuke "Laiko formulė" paliekama reikšmė 0.00.

Viskas išsaugoma. Paspaudus mygtuką "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė", atžymima, kad nuo šio priskaitymo bus skaičiuojamas pajamų mokestis, kurio kodas 19103.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Darbuotojo kortelės skirtuke "Padaliniai", darbuotojui priskiriamas naujas padalinys. Parenkama automobilio nuomai sukurta sąskaitų ryšio lentelė. Pažymima "Neformuoti tabelio ".

Operacija išsaugoma. Spaudžiamas mygtukas "Priskaitymai/Pasiūlymai(P)", darbuotojui priskiriamas automobilio nuomos priskaitymas. Paspaudus mygtuką "Kintamieji", priskiriama nuomos kaina.

Viskas išsaugoma.

Skaičiuojant darbuotojo darbo užmokestį, prie priskaitymų įkris priskaitymas už automobilio nuomą, pasiskaičiuos pajamų mokestis.

Paskaičiuota informacija matoma darbuotojo kortelės skirtuke "Priskaitymai/atskaitymai” arba atsispausdinus ataskaitas.

GPM313 deklaracijos formavimui naudojama ataskaita SYSTEM001198 "Formos GPM313 formavimas - su Nuoma".